نتایج انتخابات شورای شهر رامهرمز اعلام شد

*🔴 نتایج و تعداد آراء نهایی انتخابات شورای شهر رامهرمز از سوی فرماندار شهرستان رامهرمز اعلام شد

۱_ سید علی محمد طباطبایی ۵۶۲۴

۲_ فتح اله روشن ۵۶۱۵

۳_ محمدرضا منگشتی زاده ۵۱۰۱

۴_ مجید پژوهش ۴۶۳۶

۵_ بهمن مهرابی ۴۴۰۰

۶_ ابراهیم مانگشتی ۴۱۰۹

۷_ عباس بنداد ۳۷۴۵

علی البدل

۸_ایمان عیوضی ۳۶۴۵

۹_ علی پاک نژادیان ۳۵۲۳