آغاز فرایند رأی گیری در شهرستان گتوند

از ساعاتی پیش فرایند رای گیری انتخابات رئیس جمهوری ، شورای شهر و روستا همزمان با سایر نقاط کشور در صالح شهر و گتوند با حضور اقشار مختلف جامعه شروع و تا پایان انتخابات ادامه دارد

منبع