سید جابرموسوی: امید است فعالین سیاسی، صلاح مردم را ببینند

سید جابر موسوی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگوی اختصاصی با خورنا گفت: با انصراف معقولانه و مسئولانه دکتر مهرعلیزاده از انتخابات، امکان موفقیت با حضور مردم و فعالین سیاسی، بیشتر می شود.

این فعال سیاسی ادامه داد: امید است همه فعالین با درک شرایط موجود آنچه در راستای منافع ملی و خیر و صلاح مردم است، انجام دهند.

مصاحبه کامل خورنا با آقای موسوی در آینده منتشر خواهد شد.