سخنی بی پرده با نامزدهای شورای شهر

خورنا – فرزاد شعبانی

نوشتاری به قلم دکتر محمد عتابی

اکنون اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده به آگاهی عمومی رسیده است، جا دارد در این برهه از زمان که نامزدها دراندیشه ائتلاف با همفکران خود بوده و تکاپوهای خود را برای تبلیغات و تشکیل یک تیم منسجم جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود آغاز کرده‌اند،ما شهروندان هم به‌عنوان تصمیم گیرندگان اصلی روز رأی گیری پیش از فرا رسیدن روز رأی و تکیه تعدادی از این عزیزان بر کرسی شورای شهر، سخنان و مطالبات خود را در چند موضوع اصلی بی پرده با آنان در میان بگذاریم.

گاهی مشاهده می شود برخی از این فرزندان این مرز و بوم، به برشمردن مشکلات بزرگ و کوچک شهربسنده می‌کنند و عده ای از آنان، در فضایی دور از واقعیت سیر می‌کنند و همانند وعده مشهوره «صدروزه» برای حل مشکلات وعده‌ های زود بازده به خورد خلق الله می دهند که عملا امکان پذیر نیست.
این عزیزان نباید فراموش کنند که برعکس آنچه مشهود است متولیان شهر بسیارند و ادعاها فراوان!

نامزدهای سینه سپردکرده برای کار پس از شب پیروزی، نباید فراموش کنند که برای انجام بسیاری از کارها بودجه نیاز است و موانع قانونی زیاد!

این چهل واندی نفر باید بدانند که پژواک فریاد «نمی شود و نمی توانیم» دربین برخی از دست اندرکاران تا آسمان هفتم طنین‌انداز است!
ای عزیزان سوخته دل؛ بار امانت بسی سنگین است و عرصه پاسخگویی به تک تک خواسته‌ها تنگ! به خواسته های عمومی و افق یک شهر پیشرفته دارای زیر ساخت های اساسی بیاندیشید نه خواسته های فردی و رضایت این و آن!
ای گرامیان؛ گرچه انتخاب شهردار برای اجرای برنامه ها حق اعضای شوراست ،اما فقط به این نباید بسنده کرد!نظارت بر کار شهردار ومجموعۀ آن وحتی نظارت برکار سایر ادارات برای پیشبرد کار مردم، حق منتخبین مردم است، نه لطف مسئولین.
گر چه برخی از نامزدها امروزه در اندیشۀ روشنگری هستند و برشمردن امکانات بالقوه و بالفعل و فرصت های از دست رفته و بی عدالتی ونامردمی های گذشته، اما مهم تر از آن، تبدیل تهدیدها و معضلات موجود به فرصت است. می شود با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود ،تعامل و هم افزایی با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، راهکارهایی برای بسیاری از مشکلات مردم این شهر به مرحله عمل درآورد.می توان در یک برنامه ریزی زماندار، مشکلات شهر را به شکل علمی تقسیم بندی کرد. قطعاً می‌توان باپیگیری و مطالبه مستمر و خستگی ناپذیر در برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برخی از این مشکلات را همانند مشکل نیمه حل شده وقفی بودن زمین شهر، فاضلاب و یا دو بانده کردن جاده های ارتباطی راه حلی شاهد باشیم . برای تأمین آب آشامیدنی سالم ، ایجاد کمربند سبز،جلوگیری ازتخریب طبیعت و هدر رفت آب از متولیان امربرنامه و طرح قابل اجرا درخواست کرد و بر آن نظارت کرد. معضلات فرهنگی و اجتماعی را می توان با تشکیل اتاق های فکر چاره اندیشی کرد. مطالبه به حق شهروندان همانند زیباسازی و پاکسازی شهر، رسیدگی به فضای سبز، رسیدگی به بوستان های شهری و ایجاد مراکز تفریحی با امکانات قابل قبول و… هم با نظارت دقیق و بدون تعارف بر عملکرد مجموعه شهرداری وجلب سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در مدت چهارسال زمان دست یافتنی است.

به امید ساختن شهرآباد و زیبا