اطلاعیه پلیس راهور شهرستان گتوند

 

*✨به آگاهی شهروندان گرامی می رساند حسب اوامر صادره از سوی ریاست پلیس راهور ناجا،کلیه خودروهایی که قبل از ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توقیف شده اند در صورت نداشتن منع قضایی بدون الزام به رعایت تشریفات قبلی،فقط با احراز مالکیت ترخیص می شوند*

*✨متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ به مدت ۲ماه جهت ترخیص خودروهای توقیفی به پلیس راهور شهرستان گتوند و پلیس ۱۰+ مراجعه نمایند

 

منبع