محمود جعفری شهنی جوان شاخص مسجدسلیمان وارد کارزار انتخابات

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // با بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت محمود جعفری شهنی برای حضور در انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان مورد تأیید قرار گرفت.

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // با بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت محمود جعفری شهنی برای حضور در انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان ، صلاحیت برخی از کاندیدای انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان پس از بررسی در هیئت نظارت کشور مورد تائید قرار گرفت. ازجمله این نفرات محمود جعفری شهنی می باشد. گفتنی است جعفری شهنی که دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت می باشد، عضو علی البدل شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در دوره پنجم نیز بوده است. از دیگر سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مسئول روابط عمومی شهرداری
مشاور جوان فرماندار
مسئول واحدهای روابط عمومی و امور فرهنگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مسجدسلیمان
مسئول پایگاه خبری صدای جوانان مسجدسلیمان
روزنامه نگار و نمایندگی روزنامه سراسری آرمان ملی در شهرستان دارای پروانه فعالیت نمایندگی از وزارت ارشاد
فعال فرهنگی و اجتماعی با انتشار مطالب و مقالات متعدد در حوزه شهری و بختیاری در نشریات و روزنامه های سراسری و استانی