دام مازاد عشایر استان خوزستان تضمینی خریداری می شود

خورنا_ مدیر کل امور عشایر استان خوزستان گفت: دام مازاد عشایر استان خوزستان با هدف تشویق به تولید و به صورت تضمینی خریداری می شود.

سید هدایت اله موسوی در گفت وگو با خورنا اظهار کرد: دام مازاد عشایر استان خوزستان با هدف تشویق به تولید به صورت تضمینی و با قیمت مصوب خریداری می شود.

وی افزود: این طرح برای نخستین بار در استان خوزستان و با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان و همکاری تعاونی های عشایر خوزستان به اجرا می رسد.

مدیر کل عشایر خوزستان خاطر نشان کرد: طرح خرید دام مازاد عشایر محدودیتی ندارد و دام زنده و گوشت خالص از عشایر استان خوزستان مطابق با دستور العمل اعلامی و قیمت مصوب خریداری می شود.

وی افزود: عشایر استان خوزستان برای مشارکت و ثبت نام در این طرح به تعاونی عشایر محل استقرار خود مراجعه و با اعلام تعداد دام زنده و میزان گوشت خود و طی مراحل اداری و قانونی ثبت نام کنند.

موسوی ادامه داد: با توجه به خشکسالی اخیر و لزوم حمایت از تولیدات داخلی این طرح نقش مهمی در خود کفایی و تشویق عشایر در افزایش تولید گوشت و تامین نیاز بازار مصرف دارد.

مدیر کل امور عشایر استان خوزستان بیان کرد: هم چنین با اجرای این طرح و به میزان ارایه هر کیلوگرم گوشت دام ۳ کیلوگرم نهاده دامی به عشایر با قیمت مصوب و یارانه ای ارائه می گرد.