انجام نخستین عمل سنگ‌شکن کلیه در مجتمع درمانی شهید عموئی بندر ماهشهر

نخستین عمل سنگ‌شکن کلیه در مجتمع درمانی شهید عموئی بندر ماهشهر انجام شد.

به گزارش خورنا، بخش عمل سنگ شکن مجتمع درمانی شهید عموئی منطقه سوم ندسا با مجهزترین و به روزترین دستگاه های پزشکی و با انجام اولین عمل جراحی به صورت رسمی افتتاح شد.

در این مراسم دکتر شهریاری مدیر مجتمع درمانی شهید عموئی گفت: امیدواریم با افتتاح این بخش مجهز درمانی بتوانیم در ابتدا به خانواده نیروهای مسلح و سپس در خدمت عموم مردم شهید پرور بندر ماهشهر باشیم.