عدم پاسخگویی شهردار و شورای شهر رامشیر به مطالبات مردم / مشاجره و جدال اعضای شورای شهر با یکدیگر در نشست صوری

خورنا – فرزاد شعبانی

فرزاد شعبانی

صرفا جهت اطلاع؛ پس از انتشار مطالبات شهروندان در خبرگزاری خورنا نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر رامشیر تاکنون پاسخی رسمی از سوی شهرداری و شورا به شهروندان داده نشده است!

شهرداری و شورای شهر رامشیر طی *نشستی صوری* که اخیرا به بهانه شفاف‌سازی و پاسخگویی به سوالات و مطالبات شهروندان برگزار کردند *مدعی پاسخگویی به افکار عمومی* شدند، در صورتی که نه تنها از عموم شهروندان برای این نشست *دعوتی صورت نگرفت* بلکه در این نشست هیچگونه خبری از شفاف‌سازی نیز نبود و بدلیل عدم برگزاری نشست اعضای شورا و شهرداری با حضور عموم و رسانه ها طی دوره‌ی ۴ساله گذشته سبب *مشاجره لفظی بین اعضای شورا با یکدیگر و شهردار شد*، جدالی که چنان اوج گرفت که حتی سبب برملا شدن برخی اتفاقات و اقدامات مخفیانه شد.

در ادامه این نشست نیز رستم کردونی شهردار رامشیر فقط پاسخگوی سوالات پیش پا افتاده ی شورا به منظور *سرپوش گذاشتن بر حقایق* بود و نه پاسخی به مطالبه ای از شهروندان داده شد و نه اقدامی به شفاف‌سازی صورت گرفت.

این نشست توسط یکی از صفحات مجازی پربازدید شهرستان و بطور زنده پخش می شد، که در بخش دیدگاه‌ها *مطالبات شهروندان گویای همه چیز بود*، دیدگاه شهروندان از مطالبه ی شفاف‌سازی *صورت های مالی پروژه ها، بیمه ی عقب افتاده ی کارگران، عدم پاسخگویی شهردار و شورا به مطالبات، گرفته تا مطالبات پیش افتاده ای همچون پاکسازی جداول و جوی ها* بود.

*حال سوالاتی که از سوی شهروندان مطرح است این است که؛*

چرا در این نشست *شفاف‌سازی* نسبت به مطالبه ی شهروندان از عدم انتشار گزارش *صورت‌های مالی* توسط شهرداری و شورا صورت نگرفت؟

چرا حق شهروندان که *برگزاری علنی نشست های شهرداری و شورای شهر* به منظور *ناظر بودن* شهروندان بر *عملکرد شهرداری* است نادیده گرفته شده است؟

چرا پاسخ آقایان حسن عموری، رحیم حیاتی، حسین کرد زنگنه ۳ عضو فعلی شورای شهر رامشیر بعنوان *داوطلبان مجدد کرسی شورای شهر رامشیر* فقط محکوم کردن شهروندان و رسانه‌های مطالبه‌گر شهرستان به تخریب و اخاذی توسط لیدرهای نزدیک به آنها است و پاسخی شفاف برای عموم ندارند؟

آیا داشتن *الگوی مناسب پاسخگویی* شهردار و اعضای شورای شهر به منظور *نظارت همگانی* حق شهروندان نیست؟

*عدم پاسخ‌دهی تمام و کمال به مطالبات شهروندان از طریق جراید و رسانه ها چه ذهنیتی را در افکار عمومی بوجود آورده است؟!*