کشف ۴ کیلوگرم هروئین و ۷۷۰ گرم شیشه در شوشتر

خورنا - شوشتر، برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی شهرستان شوشتر با فروشندگان مواد مخدر منجر به کشف ۴ کیلوگرم هروئین و ۷۷۰ گرم شیشه شد.

سرهنگ بیگدلی فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر از کشف ۴ کیلوگرم هروئین ، ۷۷۰ گرم شیشه ، ۱۹۰ عدد پایپ و تعدادی فشنگ سلاح شکاری در منطقه شاه نجف شوشتر خبر داد .

وی بیان داشت : برخورد قاطعانه با مجرمین به ویژه مواد فروشان ، اراذل اوباش و سارقین سابقه دار سرلوحه کار خود و همکاران مجموعه انتظامی شهرستان شوشتر می باشد .

خبرنگار : محسن علیخانی