از ۲۹ کاندیدای رد صلاحیت شهر رامهرمز ۱۰نفر تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز، از ۲۹ کاندیدای ردصلاحیت شده شهر رامهرمز ۱۰ نفر از آنها در زمان مهلت اعتراض در هیئات نظارت استان  تایید صلاحیت شدند.

اسامی ۱۰ نفر از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رامهرمز که در هیات نظارت استان تاییدصلاحیت شدند به شرح ذیل است:

۱_ محمد نجفی
۲_ فرزاد جلالی
۳_ جهانگیر محبیان
۴_ سهراب کردزنگنه
۵_ محسن ملایی
۶_ مجید کمایی
۷_ ناصر صدوقی زاده
۸_ میلاد شعیبی
۹_ سعید ویسی نژاد
۱۰_ حمزه تیژده