معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان خبر داد:

پلمب ۵ مرکز و کلینیک پزشکی غیرمجاز در اهواز

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان از پلمب ۵ مرکز و کلینیک پزشکی غیرمجاز در اهواز خبر داد.

به گزارش خورنا سرهنگ حکیم عبداللهی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام جرم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از ۵ مرکز و کلینیک پزشکی غیرمجاز در شهرستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس به همراه نماینده معاونت درمان پس از هماهنگی قضائی از مراکز مذکور بازرسی که در راستای ماده ۳ قانون مربوط به امورات پزشکی و دارویی پلمب شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان عنوان داشت: برای اجرای مراحل قانونی در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد.