با پیگیری های حبیب آقاجری؛ سی تی اسکن مرکز تصویر برداری امام حسن مجتبی(ع) بندر ماهشهر به بهره برداری رسید