رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد:

اجرای برنامه بزرگ واکسیناسیون خودرویی در اهواز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از اجرای برنامه واکسیناسیون خودرویی برای تزریق واکسن کرونا به همه سالمندان بالای ۷۰ سال در محل این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر فرهاد ابول نژادیان با بیان این خبر اظهار کرد: این طرح در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: رعایت فاصله، نظم بیشتر و تزریق واکسن برای تعداد بیشتر افراد واجد شرایط از مزایای این طرح می باشد که برای حفظ سلامت سالمندان بالای ۷۰ سال در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: محل ورود خودرو ها از درب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز واقع در خیابان اسفند منطقه گلستان خواهد بود.

ابول نژادیان در پایان گفت: با توجه به پیش بینی استقبال گسترده افراد بالای ۷۰ سال برای مراجعه جهت تزریق واکسن، از سالمندان و خانواده های آنها درخواست میشود تا زمان مراجعه را به ساعات های پایانی موکول نکنند.