آزمون پتروشیمی بندرامام برگزار خواهد شد

پس از تعویق بلند مدت آزمون استخدام پتروشیمی بندرامام به دلیل وضعیت قرمز کرونایی شهرهای محل برگزاری آزمون، این آزمون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری خورنا، طبق اطلاعیه رسمی شماره ۱۳ پتروشیمی بندرامام، آزمون استخدامی این پتروشیمی روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

تاریخ صدور و دریافت کارت ورود به جلسه، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه اطلاع رسانی خواهد شد.

آزمون استخدامی پتروشیمی بندرامام با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اجرا خواهد شد.

بدیهی است با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و احراز شرایط مطلوب در مراکز برگزاری آزمون، هر گونه تغییر در تاریخ فوق مجدد اطلاع رسانی خواهد شد