عصر روشنگری/بخش دوم

خورنا – فرزادشعبانی

نوشتاری به قلم؛ میرحسین راشدی )فرهنگی و کارشناس حقوقی )

پس از تامین نیازهای مالی حال باید به چگونگی مصرف آن پرداخت و به سوالاتی از این دست پاسخ داد:
۱- معضلات اصلی شهر کدامند؟
۲- اولویت با حل کدام معضل است؟
۳- منابع انسانی را چگونه برای رفع مشکلات به کار گرفت؟
۴- در پایان چه چشم اندازی را متصور هستیم؟

شهرنشینی، کلاً به مفهوم زندگی یک جمعیت در شهرها به‌کار می‌رود ولی در واقع به افزایش شمار ساکنان شهرها نسبت به ساکنان روستایی یک کشور یا منطقه اشاره دارد.

شهرنشینی و افزایش آن، بر اقتصاد و محیط زیست یک منطقه تأثیر زیادی دارد. همچنین روحیات و شیوه زندگی مردم شهرنشین، با گسترش شهرنشینی دستخوش دگرگونی‌های نسبتاً زیادی می‌شود.
شهرنشینی بی‌رویه و گسترش سریع پدیده شهرنشینی باعث به‌وجود آمدن پدیده‌هایی همچون: حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، افزایش بیکاری و بزهکاری و مشکلات و ناسازگاری‌های فرهنگی می‌شود.

شهر رامشیر نیز از این‌قاعده مستثنا نیست و با رشد روزافزون جمعیت، شاهد پدیدار شدن مشکلات بسیاری در شهر هستیم‌.
مشکلاتی که مدیران قبلی نه تنها چاره ای برای رفع آنها نیندیشیده‌اند،‌ بلکه در اغلب اوقات با بی‌خیالی تمام از کنار آن گذشته اند.

خیابان هایی که از ابتدای احداث، روکش آسفالت آن‌ها عوض نشده است، جوی های فاضلابی که چهره‌ی شهر را زشت و بیماری را در شهر گسترش می دهند، مغازه داران و دستفروشانی که بدون چاره اندیشی به اینور و آنور پاس کاری می شوند، عدم وجود فضای سبز و مبلمان شهری مناسب، عدم وجود مکان های تفریحی و…. گوشه ای از مشکلات این شهر از یاد رفته هستند که آن را به شهری دلگیر با هزار و یک درد بدل ساخته اند.

شهری که در آن فلکه های کوچک و سرعتگیر ها به سانِ قارچ از زمین سر بر می‌آورند و در آن، چاله ها به چاه بدل می‌گردند.

به راستی حق شهروندان رامشیری این نوع زندگی خاکستریست؟

➖آموزش، راه حل مشکلاتیست که بیان شد.
شاید از خود بپرسید که چه نوع آموزشی می تواند چاله هارا پر کند؟
➖و یا چه نوع آموزشی می تواند فضای سبز را بهبود بخشد؟!

پاسخ روشن است؛ آموزش مطالبه گری‌ و آشنایی با قوانین و مسئولیت های شهروندی.
اگر افراد شهر با حیطه‌ی اختیارات ادارات شهر آشنا باشند، به راحتی می‌توانند حق خود را طبق قانون از این ادارات طلب کنند و مسئولی نمی‌تواند با لبخند و عوض کردن بحث از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند.

اگر نیرو های خدمات شهری آموزش های لازم را ببینند،‌ برای ایجاد یک میدان، به ۸ و یا ۱۲ ماه زمان نیاز ندارند!

اگر نیرو های فضای سبز به کلاس های حرفه ای بروند،‌ برای هرس گیاهان از اَشکالِ هندسی ناشناخته استفاده نمی‌کنند!

برای رفع یک معضل ابتدا باید ریشه‌ی آن را بیابیم.
ریشه‌ی مشکلات شهر رامشیر در ناآگاهی با قوانین و روش های مطالبه گری و همچنین ناآگاهی افراد مسئول با وظایفشان می باشد‌.

ادامه دارد….