خلاصه گزارش و دستاوردهای کلیدی مجامع عمومی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های تابعه شستا

🔴 خلاصه گزارش و دستاوردهای کلیدی مجامع عمومی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های تابعه شستا

 

 

🔸شرکت شیمیایی فرآورده قشم با ۹۳ درصد رشد فروش به رشد سود خالص ۴۵۵ درصدی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست یافت.