واکسن زدن یک مقام ارشد استان و مدیر دفتر!؟

شنیده های دریافتی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که یکی از مقامات ارشد استان و رئیس دفتر وی نیز همزمان با واکسیناسیون برخی پرسنل شهرداریها، از واکسن ها استفاده نموده و برخلاف پروتکل ها و اولویت واکسن زده اند.

بنا به این خبرها، این‌ مدیر ارشد اجرایی تلاش هایی برای پاک کردن سوابق این موضوع انجام داده و به همین دلیل است که این مقام ارشد در اظهارنظر در خصوص واکسیناسیون غیرقانونی برخی شهرداران استان تاخیر کرده است و تا کنون نیز با مقامات متخلف در این زمینه برخوردی نکرده است.

لازم است مقامات ارشد قضایی و امنیتی در خصوص این رسوایی بررسی های لازم را انجام و اقدام جدی نموده و اجازه امحای سوابق این اقدام غیرقانونی را ندهند بویژه آنکه رئیس جمهور و معاون اول وی نیز بر برکناری و برخورد با مقاماتی که اقدام خلاف قانون کرده اند تاکید نموده اند.