واکسیناسیون افراد ۸۰ سال به بالا

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا رئیس شبکه بهداشت و درمان رامشیر گفت: تا کنون طبق سند ملی واکسیناسیون علیه بیماری کرونا بنا به اولویت بندی کادر بهداشتی و درمانی، بیماران دیالیزی، بیماران تالاسمی، بیماران پیوند اعضا، هموفیلی، سیکل سل و MS واکسیناسیون شده اند و در ادامه ی این مرحله به گروه سنی ۸۰ سال به بالا (متولدین سال ۱۳۲۰ به بالا) و بیماران سرطانی که طی یکسال اخیر شیمی درمانی شده اند در مرکز جامع سلامت شهری شماره یک ۵۴۵ دوز واکسن تزریق خواهد شد.

جمشیدی نسب افزود: در فاز اول واکسیناسیون، چنانچه کادر بهداشتی و درمانی و بیماران خاصی که هنوز واکسینه نشده اند و تمایل دارند واکسیناسیون انجام دهد با در دست داشتن مدارک و کارت ملی به آدرس ذکر شده مراجعه کند.

به گفته وی، در این مرحله برای ۵۴۵ نفر واکسیناسیون انجام شود و پس از آن، گروه‌های سنی هر ۵ سال پایین‌تر تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان رامشیر اظهار کرد: اطلاعات ۹۹ درصد مردم در سامانه سیب ثبت است، لذا هیچ فردی به مراکز مراجعه نداشته باشد، مراقبین سلامت، بهورزان و کادر بهداشت و درمان با افراد تماس و زمان و مکان و ساعت مراجعه را اطلاع رسانی می‌کنند.

جمشیدی نسب در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر جایی برای ثبت نام جداگانه وجود ندارد و پس از یک هفته در صورت عدم فراخوان، با اعلام سامانه salamat.gov.ir افراد ثبت نام و بدون هرگونه تجمع و تعطیلی مراقبت‌ها برای انجام واکسیناسیون به مرکز دعوت می‌شوند.