زنگ خطری برای خوزستان؛ ضرورت بکارگیری همه ظرفیت ها برای جلوگیری از پیک جدید کرونا

دکتر عرفان مردانی – مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز

این روزها خوزستان همچون سایر استان های کشور حال و روز خوبی ندارد و شهرهای زیادی در استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند. موضوعی که بیش از همه باید به آن توجه داشت برخی تفاوت های اقلیمی و اجتماعی است که این استان را متمایز از سایر نقاط میکند.

در پیش بودن عیدفطر و تجمعات و مراسمات سنتی این ایام که به طور خاص در استان خوزستان برگزار میشود زنگ خطری جدی است که هم اکنون باید شنیده شود. سال گذشته نیز مراسمات این ایام، شلوغی بازارها و افزایش دید و بازدیدها منجر به رشد تصاعدی در آمار بیماران کرونا در استان شد. امسال با توجه به وضعیت قرمز کنونی، این مراسمات میتواند پیک جدیدی سوار بر موج فعلی کند و مراکز درمانی را با چالش جدی مواجه کند

تمام ظرفیت های اجتماعی، دولتی، بزرگان طوایف، شیوخ و رسانه ها می بایست از هم اکنون با انجام اقدامات مناسب جلوی رخداد یک پیک سنگین در خوزستان را بگیرند

گرچه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در حال اجراست اما جوابگو نبودن تعداد واکسن نسبت به جمعیت، سرعت بالای انتشار ویروس و همچنین جهش های متوالی ویروس که میتواند منجر به کاهش یا از دست رفتن تاثیر واکسن ها شود راهی جز رعایت پروتکل های بهداشتی و دوری از برگزاری تجمعات برای قطع زنجیره انتقال ویروس را در مقابل ما قرار نمیدهد.