وضعیت کرونا در شوشتر نارنجی شد/ اگر مراعات نکنیم باز هم به شرایط قرمز برمیگردیم

رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: خوشبختانه پس از هفته های متوالی و باهمراهی مردم، افزایش استفاده از ماسک و اعمال محدودیت ها، وضعیت شیوع کرونا در شهرستان شوشتر از قرمز به نارنجی تغییر کرد.

مجتبی کلانتر اظهار داشت: از همراهی همه مردم، کسبه محترم و اصناف، ادارات و سازمان ها، مسئولین وهمه دست اندرکاران تشکر میکنم ولی باید بدانیم که این وضعیت شکننده است و اگر این همراهی ادامه پیدا نکند مجددا به وضعیت قرمز بازخواهیم گشت.

دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شوشتر در پایان عنوان کرد: از مردم شریف و فهیم شهرستان شوشتر انتظار داریم کماکان استفاده از ماسک را جدی بگیرند و تحت هیچ عنوان، در هیچگونه مراسم و تجمعی شرکت نکنند چرا که عادی انگاری، باعث می شود به شرایط خیز کرونا بازگردیم.