رامشیر قرمز شد!

خورنا – فرزادشعبانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامشیر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا گفت:

براساس اعلام مراجع رسمی منطبق بر آخرین بررسی های انجام شده، شهرستان رامشیر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است.

دکتر ستار جمشیدی نسب اظهار داشت: برهمین اساس، تمام مصوبات ستاد ملی کرونا و پروتکل های بهداشتی و محدودیت های مرتبط با شهرهای قرمز، در شهرستان رامشیر اجرا می شود.

در حال حاضر رعایت فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات مهم ترین راهکار برای کنترل و مقابله با همه گیری ویروس کرونا است.

متاسفانه در روزهای اخیر روند بستری افراد مبتلا به کرونا در بیمارستان حضرت رسول اکرم و بیمارستانهای همجوار افزایش یافته که همین امر در تبدیل وضعیت شهرستان رامشیر از نارنجی به قرمز موثر بوده است.

باید عموم مردم بیش از پیش به اصل مهم رعایت پروتکل های بهداشتی توجه کنند و از تجمع در مراسمات و دورهمی ها به صورت جدی پرهیز کند.

روند ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است، و متاسفانه از سال ۱۴۰۰ به علت مسافرتهای نوروزی و شرکت در مراسمات و دور همی در تعطیلات همه روز شاهد افزایش مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز نمونه گیری کرونا هستیم

دبیر ستاد کرونا شهرستان رامشیر گفت: طبق رنگ بندی شهرستان تمامی مشاغل ۲و۳و۴ به مدت ۲هفته تعطیل خواهد شود و طبق مصوبات کرونا با اصنافی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمیکندبرخورد می‌شود.