۳۷ کیلومتر شبکه روستایی رامهرمز گازرسانی می شود

با پیگیری های ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر و عضو کمیسیون انرژی کشور روستاهای فاقد گاز رامهرمز از نعمت گاز بهره مند می شوند.

قرار است با این ۳۷ کیلومتر خط لوله گاز روستایی، تمام روستاهای رامهرمز به شبکه گاز خانگی متصل شوند.