آغاز واکسیناسیون بیماران خاص در بندرماهشهر

به گزارش خبرگزاری خورنا، هم اکنون به دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز فاز اول واکسیناسیون بیماران خاص شامل: تالاسمی ماژور، هموفیلی، سیکل سل، دیالیزی، پیوند اعضا و بیماران MS همزمان با سایر شهرستان های استان در مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ بندر ماهشهر با حضور دکتر محمد شنبدی مدیر شبکه بهداشت و درمان، مهندس صالح بهمئی معاون بهداشت و مهندس داوودیان مسئول حراست در حال انجام است و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است واکسیناسیون سایر گروه های هدف طی هفته آینده انجام می شود و در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

در بندر ماهشهر متقاضیان جهت دریافت واکسن با در دست داشتن مدارک هویتی و مدارک مربوط به بیماری شان به آدرس فاز ۴، مرکز جامع سلامت شماره ۲ مراجعه نمایند.