زنگ خطر کرونا در صالح شهر گتوند

چند روزی است آمار کرونا در صالح شهر گتوند به حد بسیار بالایی رسیده جا دارد مسئولین شهرستان جهت جلوگیری از برگزاری مراسمات فاتحه خوانی چند هزار نفری در این شهر چاره اندیشی کنند و محدودیت های سختگیرانه تری اجرا نمایند

 

منبع