تزریق واکسن کرونا به بیماران خاص

 

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، تاکنون تعداد ۱۲۳ بیمار خاص شامل ۱۰۳ بیمار دیالیزی که در بهبهان، آغاجاری و زیدون دیالیز می شوند و ۲۰ بیمار تالاسمی واکسن دریافت کرده اند
۴۲ بیمار از این تعداد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند و در روز شنبه بقیه بیماران دوز دوم را دریافت خواهند کرد.
در همین راستا برای بیماران ام اس، پیوندی و بخش دیگری از بیماران تالاسمی طبق برنامه ریزی انجام شده در دو مرکز جامع سلامت منتخب، واکسیناسیون انجام خواهد شد.
برای بیماران سرطانی هم برنامه ریزی تزریق صورت گرفته که در هفته آینده بر اساس واکسن هایی که در اختیار دانشکده قرار خواهد گرفت، تزریق انجام خواهد شد.