پیام تبریک رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گتوند به مناسبت دوم اردیبهشت سالروز تولد دکتر قیصر امین پور

پیام تبریک رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گتوندبه مناسبت دوم اردیبهشت سالروزتولددکترقیصرامین پور

 

 

امروز تولدی مردی است از جنس آب ازجنس شعر واز جنس مردمانی که به مهر آشنایند و با مهربانی مانوس

 

امروز اردیبهشت شعر ایران طلوع کرد و نشان از رشد اندیشه قیصر شعر ایران حتی در گلدان خالی کنار پنجره داد و منتظرطوفان نماند و از پرانتز نگاهش رویید

 

شعر دکترقیصرامین پور پراز شعوراست ومعرفت ومثل چشمه،مثل رود روان

و به قول پرستو که می گفت:شعر قیصر آنقدرساده و روان گفته می شود که انگار کلمات باتو حرف می زنند

آنقدر شبیه زندگی است و شفاف که نورش درکوچه آفتاب به مهربانی می تابدو بوی تنفس صبح را تا منظومه ظهر روز دهم به مشام

می کشاند

 

آری قیصر همیشه زنده است و اشعارش هر روز با ما در خاطراتمان قدم میزند و در آسمان خیالمان پر می زند و آنقدر اوج می گیرد که به ما می فهماند که بی بال هم می شود پرید

 

حقیراین دل نوشته را تقدیم شاعردلها می کنم و دوم اردیبهشت این روز بزرگ را که با یک روزفاصله باروز شاعرشیرین سخن سعدی شیرازی تقارن پیدا کرد را به همه

علاقه مندان، هنرمندان،شعرا و دوستداران شاعرشعرانقلاب و دفاع مقدس (دکترقیصرامین پور)

خصوصا مردم هنرپرور شهرستان گتوندتبریک وتهنیت عرض می نمایم.

 

حمیدبهداروندی

 خادم فرهنگ وهنر شهرستان گتوند

منبع