شبکه GIS در زیرساخت های شهرداری بندرماهشهر ایجاد می گردد

شهردار بندرماهشهر گفت: تنوع فعالیت های شهرداری در سطح مناطق و معابر مختلف شهری، نیازمند اطلاعات و آمار دقیق از موقعیت و ایجاد پایگاه داده های مکانی مورد نظر میباشد؛ و گاها عدم وجود اطلاعات جامع و دقیق ، موجب پیچیدگی و طولانی شدن برخی پروژه ها می شود.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مجاهد نظارات، شهردار شهرستان بندر ماهشهر در خصوص شبکه GIS اظهار کرد: با راه اندازی این پایگاه داده مکانی، تمامی واحد های شهرداری آمار و اطلاعات حوزه فعالیت خود را در این سیستم ثبت و یک سامانه جامع آماری تشکیل خواهد شد که از آن می توان در برنامه ریزی های شهری نهایت بهره را کسب نمود.

نظارات ادامه داد: از این سیستم می‌توان در برنامه‌ریزی شهری و عمرانی، تغییرات طرح تفصیلی، ذخیره‌سازی و بروزرسانی داده ها، اطلاعات زیرساختی، اجرای طرح های توسعه ای و تصمیم گیری در مواقع بحران استفاده کرد.

شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: طراحی این سیستم اکنون آغاز شده است و در فاز اول تمامی خطوط اصلی و فرعی دفع آبهای سطحی، تابلوهای اسامی معابر در این سیستم پیاده سازی خواهد شد.