واکسن پاکبانی! از آمپول میترسیدن، گفتن دوستان جای ما!

تو اخبار خوندم که اورانگوتان های باغ وحش سن‌دیه‌گوی آمریکا رو واکسن زدن تا کرونا نگیرن و نسلشون منقرض نشه…
حالا همین اتفاق اگه تو آبادان میفتاد، تا الان لباس عروسکی گوریل و اورانگوتان نایاب شده بود! چرا؟ چون مسئولین فلان بخش و اعضای فلان نهاد همه رو میخریدن و مینشستن جای اورانگوتان های بدبخت تا با سهمیه واکسن اونها هم واکسن تزریق کنن!
ذاتا کسی که سهمیه پاکبان و بیمار بیچاره رو بالا میکشه، خیلی فرق نداره که به نام حیوون واکسینه بشه.. فقط بشه!
ولی حالا که دارن اورانگوتان ها رو برای بقای نسل واکسینه میکنن، پیشنهاد میکنم این نوع مسئولین رو هم واکسن بزنن.. البته واکسنی که نسلشون رو منقرض کنه! بلکن دیگه نداشته باشیم از این کارا.

حالا جالب تر از حرکت اون مسئولین، توجیهی بود که اون دسته بعدی مسئولین آوردن و گفتن چون ماسک زده بودن نشناختیمشون!
من یادمه یه بار میخواستم از سوپری دوم محل خرید کنم؛ لباس مبدل پوشیدم، کلاه گیس گذاشتم سرم، ماسک هم زدم، عینک جوشکاری هم گذاشتم رو چشام، آخزش بازم سوپریِ همیشگی از دور داد زد آهای بی وفا،دیگه دوستم نداری؟

بعد شما چطور با یه دونه ماسک طرف رو نشناختین؟
یعنی الان خدا وکیل روحانی با ماسک بیاد پیشتون نمیشناسیدش؟! احمدی نژاد رو که از پشت سر هم میشه شناخت… این چه توجیهی بود آخه…
اصن تعجب آوره که با وجود راه حلی مثل ‘تکذیب’، میرید سراغ توضیح و توجیه و اینا.
تکذیب کن بره حاجی؛ ته تهش بگو پاکبانا از آمپول می‌ترسیدن، گفتن شما برید جای ما…
هرچند شما هیچ جا پاسخگو هم نباشی کسی کاریت نداره!