مراسم تودیع و معارفه مدیر آبفای شهرستان رامهرمز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز صبح امروز با حضور قائم مقام مدیر عامل آبفای استان آقای حرباوی ، شریفی معاونت برنامه ریزی شرکت آبفای استان ،هرمز بهاروند فرماندار رامهرمز ، بیگدلی بخشدار مرکزی، آقای محمود احمدی به عنوان مدیر جدید آبفای شهرستان رامهرمز معارفه و از زحمات آقای محمدرضا اسکندری قدردانی شد.

در این جلسه همچنین سید رضا موسوی حراست فرمانداری، احمد پابرجا معاونت بهره برداری و کریم زاده روابط عمومی آبفای شهرستان رامهرمز نیز حضور داشتند.