هفتکل غرق در مظلومیت پزشکی /کف و هورا برای چند پمپ سرنگ و برانکارد

قــادر سبـــحانی|خورنا-دومین شهر نفتی خاورمیانه با کلی مظلومیت و محرومیت در حالی پا به قرن جدید میگذارد؛ که هنوز مردمان ۵۰ هزار بشکه نفت برای انجام ازمایش و سونو به شهرهای همجوار سفر میکنند.

اینجا غرق در نفت ؛هنوز از ابتدای ترین امکانات پزشکی محروم و مردم آن برای هرگونه نیاز درمانی اواره این شهر و آن شهر میشوند.

غصه پردرد این شهر امد و رفتن کسانی است که همیشه به آن نگاه گاو شیرده دارند و بعد از گرفتن رای مردم هرزگاهی اگر دلشان بسوزد آبنباتی هم برای آن ها هدیه میفرستند.

در حالی که بیشترین تردد مردم هفتکل به شهرهای اهواز ؛رامهرمز و باغملک انجام امور درمانیست که هنوز در شهر عده ای برای دادن چند تخت و چند عدد سرم کف و هورا میزنند و متن های بالا بلند به اشتراک میگذارند.

در حالی مردم شهر ۵۰ هزار بشکه نفت در به در در شهرهای همجوار بدنبال ازمایش و سونو و… هستند ؛که بغل گوششان عمل جراحی قلب باز انجام می شود.

آری اینقدر مردم این شهر در محرومیت غوطه ور بوده اند که بجای مطالبه بیمارستان برای آبنبات هم کف و هورا میزنند.

آقایان مسئول آقای نماینده این تجهیزات پزشکی برای هفتکل همانند دادن مسکن به بیمار سرطانی است ؛بجای این کارها سرطان را درمان کنید.

راستی کسی از بیمارستان محلی هفتکل خبر دارد…