مدیرکل دامپزشکی خوزستان:

شناسایی فروشندگان مرغ زنده در اهواز مشکل است؛ اجرائیات شهرداری همکاری ضعیفی دارد

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه بیشتر فروشندگان مرغ زنده در اهواز بدون مغازه هستند اظهار کرد: این فروشندگان به دلیل فعالیت در کف بازار و گوشه خیابان شناسایی آنها مشکل است و اجرائیات شهرداری نیز در این زمینه همکاری ضعیفی دارد.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز مصطفی کنارکوهی عصر امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان گفت: بحث زنده فروشی مرغ به جد در استان پیگیری می‌شود و تاکنون حداقل ۴۵ دستور قضایی در این زمینه اخذ شده است.

وی افزود: البته از آنجایی که تعداد این فروشندگان در سطح استان و به خصوص در اهواز بسیار زیاد است کار به کندی پیش می‌رود.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان در پایان با بیان اینکه بیشتر فروشندگان مرغ زنده در اهواز بدون مغازه هستند اظهار کرد: این فروشندگان به دلیل فعالیت در کف بازار و گوشه خیابان شناسایی آنها مشکل است و اجرائیات شهرداری نیز در این زمینه همکاری ضعیفی دارد.