نهمین تغییر در مدیریت شهرداری چمران/ «مرتضی آویژگان» سرپرست شهرداری چمران شد

مدیریت شهرداری چمران در طول عمر شورای پنجم، برای نهمین بار تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری خورنا،  در جلسه امروز شورای اسلامی شهر چمران، مرتضی آویژگان به عنوان سرپرست این شهرداری انتخاب شد.

این نهمین تغییر در طول مدت فعالیت و عمر شورای پنجم است. ابراهیم بریحی‌نژاد، حسین قمری، عبدالواحد عبادی، علمدار عزیزی کیانی (دو دوره)، انوشیروان بهرامی، حیدر جوهری (در انتظار تایید حکم از سوی استانداری) و مرتضی آویژگان افرادی هستند که در این مدت مدیریت شهرداری را چه به عنوان شهردار و چه به عنوان سرپرست تجربه کرده‌اند.