12 ماه سال 99 محقق شد؛

رشد ۷ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینری درمجتمع بندرامام خمینی(ره)

تخلیه و بار گیری کانتینری مجتمع بندری امام خمینی(ره) در سال 99، با رشد 7 درصدی به بیش 118 هزار TEU رسید.

خورنا| هدایت اله ترحم : به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریا نوردی استان خوزستان، عادل دریس مدیر کل بنادر و دریا نوردی استان خوزستان ، با اشاره به تخلیه و بارگیری۳۹ میلیون تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در ۱۲ ماهه سال ۹۹، رشد تخلیه و بارگیری کالای کانتینری را در این مجتمع بزرگ بندری را افزایشی عنوان کرد.
عادل دریس در ادامه افزود: به دنبال هم افزایی صنایع همجوار با منطقه ویژه اقتصادی و اتخاذ تمهیدات مشترک به منظور تقویت مبادلات بازرگانی و تسهیل بارگیری محمولات صادراتی،روند تخلیه و بار گیری کالای کانتینری در پایانه اختصاصی مجتمع بزرگ بندرامام خمینی(ره) در ۱۲ ماهه سال ۹۹ از رشد مطلوبی برخوردار بود و با همکاری چند بخشی به ۱۱۸ هزار و ۶۱۲ TEU رسید.
یادآور می شود منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) با برخورداری از امکانات و تجهیزات پیشرفته توانمند در پایانه اختصاصی کالای کانتینری زمینه مساعدی برای تخلیه و بار گیری و ارائه خدمات بندری ویژه کالای کانتینری فراهم کرده است.