مالکان تلفن ثابت در خوزستان، مشخصات خود را تکمیل کنند

خورنا_ معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خوزستان گفت: مالکان حقوقی و حقیقی تلفن ثابت با مراجعه به امور مشترکان ادارات مخابرات منطقه خود و دفاتر پیشخوان دولت نسبت به تکمیل مشخصات و اطلاعات ناقص تلفن خود اقدام کنند.

‌حمیدرضا جلیلی بیان کرد: مشترکانی که تلفن ثابت آنها به دلیل تکمیل نشدن اطلاعات و مشخصات، قطع شده است، می توانند با تکمیل اطلاعات و مشخصات تلفن خود در سامانه جامع تلفن ثابت و اخذ شناسه اقدام کنند تا تلفن آنها مجددا وصل شود.

وی افزود: مشترکان حقیقی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و مشترکان حقوقی و ادارات، سازمان ها، شرکت ها و… با مراجعه به امور مشترکین تلفن ثابت ادارات مخابرات محل خود، اطلاعات و مشخصات ناقص مالک تلفن را در سیستم جامع تلفن ثابت تکمیل کنند تا اقدامات بعدی برای وصل مجدد تلفن ثابت مشترکان انجام شود.

مخابرات منطقه خوزستان طی چند نوبت با ارسال پیام صوتی و پیامک برای تکمیل اطلاعات و مشخصات ناقص مشترکان تلفن ثابت، اطلاع رسانی کرده است.

انتهای پیام/