نیروی حراست نفت مانع سرقت میلیونی خط لوله شد

طی هفته گذشته نیروی گشت موتوری حراست شرکت نفت هفتکل حین گشت زنی از خط لوله نفت لین ۱۰۴ متوجه برش لوله نفت توسط سارقان گردید.

این نیروی حراست که بشدت توسط این سارقین مورد ضرب و شتم قرار گرفت بلافاصله با نیروی انتظامی تماس گرفت.

با واکنش سریع نیروی انتظامی و حضور به موقع این سارقیان دستگیر شدند.

طبق اعلام نظر کارشناسان ارزش ۱۱ لوله برش زده نزدیک به سه میلیارد ریال براورد گردید.

گفتنی است این چندمین سرقت مسلحانه خط لوله نفت در طی ماهای اخیر که توسط نیروهای حراست گشت موتوری شرکت نفت و حضور به موقع نیروی انتظامی ناکام ماند.