عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل ارائه خدمات سرپایی ۱۶ ساعته کرونا بندر ماهشهر/ مدیریت ضعیف شبکه بهداشت این محل را به مرکز انتشار کرونا تبدیل کرده است

محل ارائه خدمات سرپایی ۱۶ ساعته کرونا در بندرماهشهر به یکی از مهم ترین عوامل و مکان های انتشار کرونا در این شهرستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، در حالی که شنبدی رئیس شبکه بهداشت بندرماهشهر از بحرانی بودن وضعیت کرونا در شهرستان خبر می دهد و مردم را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی دعوت می کند، اما در ساختمان مرکز خدمات سرپایی ۱۶ ساعته که محل انجام تست PCR و متعلق به شبکه بهداست و درمان است، شیوه نامه های بهداشتی به درستی رعایت نمی شود.

یکی از شهروندان در مصاحبه با خبرنگار خورنا عنوان کرد: پذیرش و انجام آزمایش توسط دو نفر پشت یک‌پنجره کوچک انجام می شود و برای این امر، دو محل جداگانه و با فاصله در نظر گرفته نشده است. جمعیت زیاد و نبود سیستم نوبت دهی این محل را به مکان اصلی انتشار کرونا تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: تمام مراجعین به این محل باید از طریق یک پنجره کوچک پذیرش شوند و متصدی این امر، هیچگونه شماره و کد خاصی جهت پذیزش به بیماران  ارائه نمی دهد. به همین دلیل تمام مراجعین در مدت زمان حضور خود در محل که معمولا  ۴ الی ۵ ساعت طول می کشد، مجبورند چندین بار از طریق همین پنجره کوچک از مسئول پذیرش، زمان انجام آزمایش خود را بپرسند که جای تعجب دارد.

این اتفاق در حالیست که می توان با یک سیستم نوبت دهی و یا حتی نوبت دهی دستی با توزیع شماره پذیرش در هنگام مراجعه بیماران، از هجوم هر لحظه مراجعین برای مشخص شدن زمان آزمایششان جلوگیری کرد.

کمبود نیروی آزمایش گیرنده و حجم بالای کار، محیط کوچک و غیربهداشتی و حتی پارگی روپوش پرستاران پذیرش و تست گیرنده، نشان دهنده وخامت اوضاع و رفتارهای شعارگونه رئیس شبکه بهداشت می باشد.

گفتنی است روز گذشته و در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر نیز از ازدحام در مراکز تست گیری انتقاد کرد و علت اصلی این ازدحام را تعلل و عدم تحویل ساختمان PCR از سوی بهداشت درمان نفت عنوان کرد.