توافقات پشت پرده آفت شورانشینان بهبهان

 

واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

در چند روز اخیر تصویری از نامه ای در فضای مجازی منتشر شده که در آن چند عضو شورای شهر برای تصدی و تقسیم پست ها و بر سر شهردار شدن ورزشی هم قسم می شوند.

تصویری که علاوه بر نشان دادن بی توجهی به مطالبات و خواست مردم،بیش تر نشان سهم خواهی و معامله دارد تا دوا کردن دردی از این شهر.

در آستانه انتخابات شورای شهر و با توجه به کاندیدا شدن دوباره اعضای شورای حاضر، انتشار این تصویر موجب نگرانی مردم شده  زیرا این توافقنامه نه تنها صلاح مردم و شهر را در نظر نگرفته بلکه صلاحیت و شایستگی را با اخاذی و معامله پست ها کنار گذاشته است.
تکرار این موضوعات در انتخابات و شورای شهر آتی می تواند لطمات سنگین تری را به شهر وارد کند و بیش از پیش موجب عقب ماندگی و ناکارآمدی در مدیریت شهری شود.

حال موضوع اصلی این است تا به کی باید بهبهان با این زد و بندها و توافق ها و سوگندنامه هایی که جز منافع شخصی چیزی ندارد، اداره شود؟

منتظر شفافیت و پاسخگویی اعضای شورا در این خصوص هستیم