جابجایی ساختمان امور مشترکین آبفا بندرماهشهر

به گزارش خورنا، روابط عمومی آبفا بندرماهشهر از جابجایی ساختمان واحد مشترکین و درآمد (اجرائیات) آب و فاضلاب بندرماهشهر، به فاز ۲، بلوار کوثر، روبروی درمانگاه شهید عموئی (سپاه) خبر داد.

شهروندان می‌توانند با استفاده از شماره‌های ۱۲۲ و ۵۲۳۲۲۰۴۰ با این اداره در ارتباط باشند.