آیا جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر در رامهرمز برگزار می شود ؟

یکسال گذشته این ستاد یا تشکیل نشده است یا در صورت تشکیل، مصوبات این ستاد که جنبه ی فرهنگ سازی و پیشگیری را دارد رسانه ای نشده است!

ستادمبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی مبارزه ،پیشگیری و درمان مواد مخدر در شهرستان رامهرمز نقش ویژه ای در این موضوع دارد که متاسفانه عملکرد قابل لمسی در این حوزه از سوی این ستاد دیده نمی شود.

این شورا متشکل از چندین دستگاه و برخوردار از چندین کمیته تخصصی از جمله درمانی ،فرهنگی و امنیتی وظیفه سیاستگزاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت ، مقابله با ورود مواد مخدر به شهرستان ،مقابله با عرضه، امور فرهنگی ، تبلیغات ، آموزش عمومی و کاهش تقاضا،درمان و باز پروری را برعهده دارد که طی یکسال گذشته این ستاد یا تشکیل نشده است یا در صورت تشکیل، مصوبات این ستاد که جنبه ی فرهنگ سازی و پیشگیری را دارد رسانه ای نشده است!

امروزه در شهر رامهرمز دسترسی به مواد مخدر زمان زیادی را نمی طلبد و در صورت آشنایی افراد با مناطق این امر برای هر نوجوانی نیز فراهم است و اعتیاد به یک چالش جدی در شهرستان رامهرمز تبدیل شده است و بسیاری از خانواده ها با این موضوع درگیر هستند و برای رهایی ازاین بلای خانمان‌سوز عاجز هستند.

آنچه که مبرم است برای مبارزه با مواد مخدر صرفا برخورد های انتظامی و قضایی کفایت نمی کند و می طلبد که دستگاه های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در کنار مراکز درمانی باید پیشگیری و فرهنگ سازی نمایند.