تایید نتایج مثبت اجرای طرح تزریق زود هنگام داروهای ضد ویروسی در خوزستان

وزیر بهداشت در نامه‌ای فوری به روسای دانشگاههای علوم پرشکی کشور، اجرای طرح تزریق زود هنگام داروهای ضد ویروسی در خوزستان را تایید کرد.

به گزارش خورنا دکتر سعید نمکی در این نامه آورده است: تجربه مدیریت بیماری در موج جدید با ویروس انگلیسی در استان خوزستان نشان داد درمان سریع ضد ویروس در بیماران علامت دار و پرخطر در اولین روزهای ابتلاء در کاهش بار ویروس و پیشگیری از شروع فاز مخرب ایمونولوژیک بسیار موثر است.

لذا در کلیه مراکز سرپائی توسط پزشک متخصص و یا پزشک عمومی مطلع بر مبنای پروتکل های ابلاغی، درمان ضد ویروس با داروهائی که در پروتکل های ابلاغی معاونین محترم بهداشت و درمان قید شده ضروری است و این داروها حتماً توسط رئیس محترم سازمان غذا و دارو و نیز معاونین غذا و داروی استان ها باید در داروخانه های منتخب بمقدار کافی ارائه گردد.

خوشبختانه کمبود داروئی نداریم و ضرورت دارد تعداد داروخانه های منتخب به حد کافی و لیست آنها در مراکز درمان سرپائی نصب شود تا بیماران جهت تهیه دارو سرگردان نشوند. این داروها طبق مصوبه، تحت پوشش بیمه های سلامت و تأمین اجتماعی و بیمه های مکمل می باشند.