دخالت‌ یک‌ مدیر اصفهانی در انتصابات خوزستان/ یک نجف آبادی انتصاب بعدی استاندار خوزستان؟!

شنیده های دریافتی ما حکایت از پیگیری و رایزنی فتح اله معین عضو کنونی شورای شهر اصفهان که پیشتر استاندار خوزستان بوده برای انتصاب محمد حری نجف آبادی در حوزه اداری توسعه مدیریت استانداری دارد‌.

فتح اله معین از مدافعان طرح های انتقال آب کارون به اصفهان بوده و حالا معلوم نیست چرا وی خود را محق به مداخله در انتصابات خوزستان می داند؟

حری در زمان معین بعنوان مدیر روابط عمومی به استانداری وارد شد.

جای تاسف و سوال است که چرا یک شخصیت اصفهانی میتواند در حمایت از انتصاب همشهری ها و آشنایان خود در خوزستان وارد عمل شود.

آیا خوزستانیها نیروهای جوان مستعد و توانمند بومی ندارند که فرصت های مدیریتی شان را دیگران اشغال کنند؟

استاندار خوزستان نباید تن به این لابیها بدهد. در این باره بیشتر خواهیم نوشت.