افتخاری دیگر برای ورزش بندر ماهشهر /کسب مقام سومی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی توسط نوجوان ماهشهری

به گزارش خبرگزاری خورنا ؛ابوالفضل صدیقی کشتی گیر آینده دار بندر ماهشهر توانست در وزن ۴۸کیلوگرم مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور باکسب مقام سوم به اردو تیم ملی کشتی فرهنگی نوجوانان راه پیدا کند و افتخاری دیگر برای ورزش بندر ماهشهر رقم بزند.