بازدید مسئول بنیاد برکت استان از طرح های اشتغالزایی در شهرستان گتوند

🔷 در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ امین عبدالله پور مسئول بنیاد برکت استان خوزستان با همراهی مجید حسنی بخشدار بخش عقیلی و مریدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گتوند از طرح های اشتغالزایی و کارگاههای تولید قارچ در شهر ترکالکی و روستای ایستادگی بخش عقیلی شهرستان گتوند بازدید نمود و از نزدیک مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را در راستای شعار سال مقام معظم رهبری در مانع زدایی از تولید در جهت اشتغالزایی و تولید بیشتر مورد نقد و بررسی قرار داد

منبع