غلامرضا قادری سرپرست بخشداری چلو:

از دهستان چلو، للر و کتک تا کنون ۲۲ کاندیدا برای شورای اسلامی روستا ثبت نام نمودند

به گزاش خبرگزاری خورنا // از مجموع روستاهای بخش چلو در دو دهستان چلو، للروکتک  ۵۳ روستا دارای شورا هستند که کاندیداها برای  تصدی ۱۵۹ کرسی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای این بخش با هم رقابت خواهند کرد و تا پایان روز دوم ۲۲ نفر ثبت نام خود را تایید نهایی نمودند.

به گزاش خبرگزاری خورنا // از مجموع روستاهای بخش چلو در دو دهستان چلو، للروکتک  ۵۳ روستا دارای شورا هستند که کاندیداها برای  تصدی ۱۵۹ کرسی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای این بخش با هم رقابت خواهند کرد و تا پایان روز دوم ۲۲ نفر ثبت نام خود را تایید نهایی نمودند.
غلامرضا قادری اظهار داشتند: از داوطلبین خواهشمندم با توجه به  ترافیک خطوط ارتباطی اینترنت در روزهای پایانی  و احتمال قطعی خطوط و جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت در روزهای پایانی و حفظ سلامتی خود و دیگران و با رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با ویروس منحوس کرونا هرچه سریعتر به یکی از طرق اطلاع رسانی شده  ثبت نام نموده و با مراجعه به ستاد انتخابات بخش چلو  در محل فرمانداری شهرستان  ساختمان بخشداری سابق آن را تایید نهایی نمایند.