توزیع بیش از ۱۶۰۰ تن آسفالت در خیابان های فاز ۷ بندرماهشهر طی یک ماه اخیر

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: در یک ماه اخیر بیش از ۱۶۰۰ تن آسفالت در مجتمع تولیدی جهت ساماندهی و استفاده معابر مسکن مهر فاز ۷ تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مجاهد نظارات، شهردار بندرماهشهر گفت: در این عملیات آسفالت ریزی خیابان های زیتون، قائم۱۴، قائم ۱۰ شرقی، قائم ۱۶شرقی، قائم ۱۷ غربی، خیابان مهر،  کوچه مهر ۱ آسفالت شده است.

وی افزود: این توزیع آسفالت با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد تومان انجام شده است.