تنگ زیبای عقیلی در دشت سرسبز عقیلی گتوند

تنگ زیبا و دیدنی عقیلی در دشت سرسبز عقیلی شهرستان گتوند واقع شده تنگ زیبای عقیلی دارای مناظر زیبای طبیعی و باستانی زیادی در کنار رودخانه کارون میباشد گذر رودخانه کارون از دل این تنگ نیز باعث شده تا این تنگ را به یکی از دیدنی ترین نقاط زیبا و گردشگری در کشور تبدیل کند

منبع