از سوی رئیس هیأت بازرسی انتخابات کشور:

احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات خوزستان صادر شد

به استناد تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با پیشنهاد استاندار خوزستان، احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات استان از سوی طالبی رئیس هیأت بازرسی انتخابات کشور صادر شد.

به گزارش خورنا برطبق این احکام رسول امیری به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی استان، اسماعیل نیسی به عنوان عضو و دبیر هیات بازرسی استان، سید بهزاد علوی عضو هیات بازرسی استان، ناصر حویزاوی عضو هیات بازرسی استان و رضا رضایی به عنوان عضو هیات بازرسی استان خوزستان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.

رسول امیری رئیس هیات بازرسی انتخابات استان خوزستان در این خصوص توضیح داد: بررسی دقیق روند برگزاری انتخابات و حصول اطمینان از انجام صحیح، به‌موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات از وظایف هیات‌های بازرسی انتخابات استان است.

وی اظهار داشت: کلیه دبیرخانه های هیات بازرسی شهرستان های استان فعالیت خود را شروع نموده اند و روند انتخاب اعضای هیات بازرسی در همه شهرستان‌های استان با جدیت در حال دنبال می باشد و ظرف ۲۴ ساعت آینده اعضای هیات بازرسی شهرستان ها نیز معرفی می شوند .

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.