ضرورت حفظ حرمت بازنشستگان و تکریم آنان

کارگران طی سالها زحمت و کار طاقت فرسا در سرما و گرما، خشکی و دریا، معادن، صنایع و غیره را با پرداخت سهم بیمه تحمل می کنند به امید روزی که بتوانند از صندوق های بازنشستگی بهره برده و با آرامش زندگی کنند.

غلامحسین حیدری مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران می نویسد:

کارگران طی سالها زحمت و کار طاقت فرسا در سرما و گرما، خشکی و دریا، معادن، صنایع و غیره را با پرداخت سهم بیمه تحمل می کنند به امید روزی که بتوانند از صندوق های بازنشستگی بهره برده و با آرامش زندگی کنند.

سیاستهای غلط دولتها در ادوار مختلف باعث هرچه بیشتر فقیرتر شدن این قشر مظلوم شده تا جاییکه برای احقاق حقوق حقه خود به ناچار اعتراض میکنند

آقایان به اصطلاح مسئول مدرک دار بیسواد، باز نشسته ی امروز همان کارگر ایثارگر سالهای ابتدایی انقلاب است که با چنگ و دندان بار مشکلات آن روز مملکت را بدوش کشیده و در جبهه تولید و جبهه جنگ ایثار کرده است و اکنون که بایست مورد تکریم قرار بگیرد با تصمیمات اشتباه و فرمولهای من درآوردی عده ای کارنشناسِ مغرض، بیش از ۳ونیم میلیون از افراد شریف جامعه علنا فقیر شده اند. دوست و دشمن بدانند باز نشستگان همانطوری که از ابتداء پای آرمانهای انقلابشان ایستاده و خون دادند و ۱۶ هزار شهید کارگر تقدیم نمودند تا امروز هم با همان تفکر انقلابی پای این نظام اسلامی ایستاده اند.

هیچکس حق ندارد فکرکند که کارگران و بازنشستگان جبهه مخالف نظام هستند بلکه کماکان این توده عظیم مردمی حامی انقلابی هستند که خود از ارکان به ثمررسیدن و استمرار آن هستند ولی برای گرفتن حق و حقوق قانونی خود نیز هرگز کوتاه نخواهند آمد.

معنی ندارد که بزرگترین و قوی ترین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی باشد ولی بازنشستگانش علت فشار اقتصادی فقیر باشند تقریبا هیچ جای دنیا بازنشستگانش اینطور مظلوم واقع نشده اند.

سالهاست با اندوخته همین کارگران، سازمان تامین اجتماعی هزاران میلیارد درآمد داشته اما بازنشستگان بیشتر فقیر شده اند. چرا باید صاحبان صندوق یعنی همان بازنشسته علیرغم سودهای هنگفت سازمان تامین اجتماعی، حقوق قانونیش لحاظ نگردد تا ناچار با تجمع و اعتراض بدنبال احیا حقش باشد؟

امسال برای بودجه ۱۴۰۰ کشور مبلغ ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان برای بازنشستگان مصوب شده است که ۸۹ هزارمیلیارد آن بطور اختصاصی برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، این مبلغ به اضافه بودجه عمومی که وظیفه دولت است هرساله برای این کار درنظر بگیرد باید بصورت شفاف برای همسان سازی حقوق و مطالبات قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی، طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرا شده و نحوه فرمول و چگونگی آن نیز به اطلاع بازنشستگان محترم برسد ما بعنوان صاحبان صندوق حق داریم بدانیم بودجه و درآمد صندوق کجا و چگونه مصرف می شود..حداقل دریافتی بازنشستگان عزیز کارگری درامسال نباید کمتر از ۷ میلیون تومان باشد انتظار می رود هم اکنون که دولت در این رابطه در حال اقدام است قانون را سریعا اجرا نماید، هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.