گزارش تصویری خورنا از بازدید میدانی حبیب آقاجری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پروژه های ورزشی شهرستان هندیجان

گزارش تصویری خورنا از بازدید میدانی حاج حبیب آقاجری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پروژه های ورزشی شهرستان هندیجا

همراه با مصاحبه وی درخصوص جذب اعتبارات لازم جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و شروع بکار طرح های جدید